Öğr. Gör. ŞEFİKA AYDIN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. ŞEFİKA AYDIN

T: (0282) 250 3418

M sefikaaydin@nku.edu.tr

W sefikaaydin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Yönetim ve Organizasyon
Ana Bilim Dalı:İşletme Yönetimi
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2016-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2014-2016
Tez: (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME/YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Öğrenim Yılları: 2005-2007
Tez:
Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYOLOJİ
Öğrenim Yılları: 1999-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON / İŞLETME YÖNETİMİ
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI KÜLTÜR DERSHANELERİ 2008-2010
REHBER ÖĞRETMEN AÇI DERSHANELERİ 2004-2008
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI AFRA ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ 2002-2004
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AYDIN Ş., ŞENTÜRK M., Mekânın Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 45-57, 2017.
Özgün Makale ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AYDIN Ş., ŞENTÜRK M., Tekirdağ Şehir ve Kültür -2-, Bölüm: İstanbul Metropoliten Alanının Tekirdağ’ın Kentsel Büyümesindeki Konumu, Yayın Yeri: Modanlı Matbaacılık, Editör: Murat Taşan, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AYDIN Ş., ŞENTÜRK M., Mekanın Yeniden Üretimi ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekansal Değişim: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği, International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. AYDIN Ş., ŞENTÜRK M., KENTSEL BÜYÜME MAKİNESİ KURAMININ TÜRKİYE KENTLEŞME DENEYİMİNDE YEREL AKTÖRLERİN KONUMUNUN ANLAŞILMASINDA UYGULANABİLİRLİĞİ, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi (20.10.2016-22.10.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. AYDIN Ş., ŞENTÜRK M., İstanbul Metropoliten Alanının Tekirdağ’ın Kentsel Büyümesindeki Konumu, Kentfor II Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi (11.08.2017-12.08.2017).
Özet bildiri